Gezonde leefomgeving
Amstelveen

Gezondheid integreren in het gemeentebeleid

De gemeente Amstelveen wilde een visie creëren voor een gezonde leefomgeving. Eentje die inspireert en de gezondheidsaspecten van elke wijk in kaart brengt.

INBO begeleidde de beleidsmakers met het proces om tot visievorming te komen. Daarmee kon de gemeente concrete doelstellingen en vervolgstappen formuleren.

We knipten het proces in drie delen. We begonnen met een grondig onderzoek. Het doel was ontwikkelingen te identificeren die van invloed zijn op de gezondheid in de verschillende wijken.

Aan de hand van deskresearch vergeleken we nationale, regionale en lokale gegevens met de uitdagingen op buurtniveau. Je kunt hierbij denken aan hittestress en water-, geluids- of geuroverlast. En ook naar fietspaden, beweegvriendelijkheid.

Ook namen we de verschillende bewonersgroepen en de sociale aspecten onder de loep: inwonersaantallen, samenstelling van huishoudens, sociaal economische status en ziektebeelden.  We brachten de fysieke elementen van de omgeving in kaart die de gezondheid beïnvloeden.

We hielden een inspiratiesessie en een workshop met beleidsmakers om diverse inzichten over de gezondheid in de stad te verzamelen.

In de tweede fase legden we nadruk op het bereiken en betrekken van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Participatie hielp ons om te zien of het beeld uit het deskresearch volledig is. Ook vonden we het belangrijk om aanvullende bijdragen op te halen om een gedragen visie te kunnen formuleren. Met participatiesessies haalden we informatie op over thema’s zoals de openbare ruimte, groen, mobiliteit en inclusiviteit.

We maakten een op maat gerichte benadering toegesneden op de verschillende focusgroepen.

De Kinderraad ging met elkaar in gesprek over loop- en fietsroutes, gezonde voedingen sport- en speelfaciliteiten.

Jongeren konden hun mening geven over  een gezonde levensstijl in een Instagram-enquête.

Volwassenen vanaf 18 jaar  en ouderen spraken zich uit in de wijkwinkelcentra en in online enquêtes over  de eigen gezondheid, mobiliteit, de openbare ruimte, milieu en voorzieningen.

Ook verzamelden we verbeterpunten via zorginstellingen en maatschappelijke organisaties.

In de derde fase beoordeelden we de verzamelde onderzoeksgegevens en bijdragen van beleidsmakers en inwoners. We formuleerden aanbevelingen voor beleidskeuzes en voor vervolgstappen met een overzicht van concrete doelstellingen.

Het eindresultaat is de ‘Visie Gezonde Leefomgeving van Amstelveen’. Deze leidraad helpt de wethouders, beleidsmakers en andere belanghebbenden om het thema ‘gezondheid’ goed te integreren in de besluitvorming en planning.

Met de concrete plannen verbetert de gezondheid van de Amstelveners.

Fietsers

Credits

Opdrachtgever
Gemeente Amstelveen

Rol INBO
Visievorming voor beleidsstuk

Team INBO
Eva Etty,  Linde Jorritsma, Stefanos Filippas, Randy Bloeme

Oplevering leidraad
2023

Fotografie
Charlotte Bogaert

 

Verwant

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept