Leshan Road
Changzhou

Identiteit voor 14 kavels

Begin 2021 gaf de stad Changzhou ons team in Shanghai opdracht om richtlijnen op te stellen voor 14 te ontwikkelen kavels aan Leshan Road.

Dit gebied is onderdeel van de nieuwe stedelijke ontwikkeling rondom het nieuwe strategisch gelegen HSL station in het noorden van de stad.

Leshan Road is de westelijke grens van de nieuwe stedelijke as, die station-noord met de rivier verbindt. Elke sector in deze as heeft een specifieke programmering en identiteit. Het ontwerp voor Leshan Road brengt een zichtbare eenheid in verscheidenheid.

We verdelen het plan in drie zones, conform deze one street multiple characteristics strategie. De noordelijke R&D sector richt zich op kennisdeling en innovatie, het Central Business District heeft een commerciële focus. In het stationsgebied ligt het zwaartepunt op cultuur.

Gevarieerd R&D gebied

Samen met het stedenbouwkundige dienst en een lokaal ontwerpbureau onderzochten we de mogelijkheden voor de programmatische en ruimtelijke invulling. Op basis hiervan stellen we voor om gestapelde woningbouw met commerciële voorzieningen te realiseren. Met deze buurt bieden we wetenschappers en Research & Development personeel een gevarieerde leefomgeving, die afwijkt van de omliggende woonwijken.

Uiteindelijk koos de opdrachtgever voor de variant met een actieve straatgevel en een gemengd commercieel programma. Dit geeft een dynamisch straatbeeld.

De zone langs de weg schermt de erachter gelegen hoogbouw af. Tegelijkertijd leveren de getrapte gebouwen een samenhangend en natuurinclusief beeld op.

We vertaalden het plan naar stedenbouwkundige randvoorwaarden. Inmiddels is een eerste bouwplan goedgekeurd. De start bouw is gepland medio 2022.

Centrum van bedrijvigheid

 

Het sluitstuk van het zakencentrum in het lake district zijn vier kavels. Die verbinden we aan een groter netwerk. Daardoor zijn er bij het metrostation straks allerlei vormen van bedrijvigheid te vinden. Denk hierbij aan horeca, een winkelcentrum, hotels en een vergadercentrum.

 

Artist

Met deze positionering creëren we meer vastgoedwaarde voor deze kavels.

Drie ‘ankers’ stimuleren de circulatie en daarmee informele ontmoetingen als basis voor Inbo’s i-CAM brainhub strategie. Het bereik en efficiency van het metrostation als Transit Oriented Development (TOD) maken we op die manier zo groot mogelijk.

Stationsgebied als cultuurhub

Het station is het belangrijkste vervoersknooppunt. Daarom plaatsen we de culturele faciliteiten bij het station, binnen handbereik voor de hele regio.

Een kavel reserveren we voor een museum over het stationsgebied. Hier is horecagelegenheid voor mensen die reizen tussen het station en het zakencentrum.

Dit alles sluiten we aan op het verhoogde wandelpad, dat het station met het hele district verbindt.

Een tweede kavel is bestemd voor een theater en een derde plot voor retail  en enkele flagship stores. Een vierde kavel is bedoeld voor vrijetijdsbesteding, horeca en uitgaansleven.

 

Artist
Het culturele gebied zorgt voor levendigheid langs de waterkant.

Credits

Opdrachtgever
Stedenbouwkundige dienst Changzhou

Samenwerking
Instituut voor ontwerp en stedenbouw Changzhou

INBO
Mark Dekker, Wenli Pan, Joan Rufián Pujol, Buwei Jin, Shijie Chen, Shuozhao Sun

Oplevering
2025

Verwant

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept